ZpůsobilostProcesProduktový design

Vývoj nových výrobků

 • Vývoj nových výrobků
  • přístroje, pomůcky, mechanické celky
 • Vývoj nových funkčních součástí
  • plastové součásti, obráběné díly, odlitky, výkovky, plechové díly
 • Produktový design, průmyslový design
 • Vývoj robotů, mechanismů, převodovek a aktuátorů
 • Inovace výrobků

Způsobilost a zkušenosti

 • Mechatronika, robotika, stroje a výrobní prostředky
 • Automobilový průmysl, automatizace a řízení
 • Části výrobních a montážních linek a jejich zařízení
 • Přípravky a nástroje
 • Řízení jakosti, metrologie, zařízení do laboratoří
 • Výroba plastových součástí, nástrojárny a lisovny
 • Jemná mechanika a optika
 • Pneumatika, hydraulika

Produktový design výrobku, přístroj pro vyšetření oka

Převod naklápění

Funkční analýza mechanického konceptu

Produktový design robota pro minisumo

Prodlužovací zasouvací tyč