PrototypySériové dílyVýpočtyTechnická dokumentaceDOE, FMEA

Výpočty strojních součástí

Provádíme mechanické výpočty strojních součástí, MKP analýzy a simulace jak pro jednotlivé díly tak pro sestavy:

  • statické zatížení dílů
    • napjatost a deformace, určení bezpečnosti
  • dynamické zatížení
    • rotační soustavy
    • vlastní frekvence

Dimenzování součástí je jednou ze zásadních součástí návrhu. V řadě případů je konstruktéři provádějí intuitivně. Má-li však zařízení či součást plnit veškeré bezpečnostní a legislativní požadavky, pak provedení výpočtu, analýzy nebo simulace dává autorovi pevnou půdu pod nohama.

Výpočet a srování pohonů

Výpočet tlaků v tvarovém spoji