PrototypySériové dílyVýpočtyTechnická dokumentaceDOE, FMEA

DOE

DOE (Design of experiment), navržený experiment, je silný nástroj pro řešení zejména optimalizačních úloh, který plně využívá statistiku a její výhody.

Cílem navrženého experimentu je nalezení takové kombinace řiditelných vlivů (faktorů), aby byl výsledek (odezva) co nejpříznivější.

FMEA

Analýza možností vzniku vad a jejich následků, je silný nástroj pro včasnou identifikaci možných závad a nedostatků v návrzích a procesech.

V případě užití metody k pozouzení návrhu se metoda označuje jako DFMEA (Design FMEA). Její přínos tkví v tom, že významnou měrou přispívá k omezení rizik souvisejících se zaváděním (implementací) návrhu do skutečného světa.