ZpůsobilostProcesProduktový design

Proces vývoje nového výrobku

1. ZADÁNÍ

Správná a úplná formualce a porozumění zadání staví pevný základ pro úspěšnou realizaci.

2. KONCEPT

Vytváříme, porovnáváme, vyhodnocujeme a ověřujeme různé možnosti řešení. Výstupem koncepční fáze je způsobilý a schválený koncept, včetně funkčního vzoru anebo modelu.

3. NÁVRH

Schválený koncept přetavíme do detailního 3D návrhu, technické a výrobní dokumentace.

4. REALIZACE

Uvádíme navržené řešení do skutečného světa od prototypu až po sériovou výrobu.

Koncept držáku TCD sondy