ZpůsobilostProcesProduktový design

Produktový design

Produktový design vtiskne každému výrobku osobitou tvář a jedinečný charakter. Kdo věnuje pozornost designu výrobku, ten již upoutává pohledy potenciálních uživatelů.

Konstrukční kancelář creinos vytvoří svěží a přitažlivou podobu pro váš výrobek. Zpracujeme pro vás designové studie, návrhy a alternativy, se kterými překročíte stávající hranice.

V produktovém designu se potkávají technika a umění. Intuitivní a očekáváné chování výrobku je prvořadé a nepominutelné. Rozhodující dojem však tkví v detailech.

Budujeme dlouhodobé, oboustranně prospěšné obchodní vztahy. Objevte s námi novou dimenzi pro vaše výrobky.

Produktový design, přístroj pro vyšetření oka

Produktový design, robot pro minisumo

Produktový design, přístroj pro identifikaci podle oční duhovky

Produktiový design, funduskamera